vineri, 11 septembrie 2015

Sărbătoarea Crucii la Stânceni 2015

Programul sărbătorii la Schit


FÊTE DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX

  Dimanche 13 septembre 2015
      18 h Vêpres de l’Exaltation de la Sainte Croix
   Lundi 14 septembre 2015
      9 h    Matines
    10 h Exaltation et vénération de la Sainte Croix
      10 h 30 Divine Liturgie

Seigneur, nous nous prosternons devant ta Sainte Croix et nous glorifions ta Sainte Résurrection !


SĂRBĂTOAREA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI

 Duminică 13 septembrie 2015D
      Ora 18 Vecernia Înălțării Sfintei Cruci
   Luni 14 septembre 2015
      Ora 9   Utrenia
      Ora 10 Înălțarea și venerarea Sfintei Cruci
      Ora 10 30 Sfânta Liturghie

Crucii tale ne închinăm Christoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim !

Relicvele venerate la Schitul Stânceni
Carmelul din Lisieux a donat relicvele Sfintei Tereza a Pruncului Isus și a Sfintei Fețe pentru capela Schitului. Acestea au fost așezate în altarul bisericii cu ocazia sfințirii din 6 august 2000.
In 2013, Luba Hunakova, membru slovac al Fraternității Sfântul Ilie, a donat moaște ale Sfintei Miriam a lui Isus-Crucificat. Această sfântă carmelită de la Betleem este pictată în frescă în biserica schitului cu inscripția ”Fericită”, ea fiind beatificată pe 13 noiembrie 1983 ; declarată sfântă în acest an, pe 17 mai.
In 2014, prin intermediul părintelui Stephan Koher, am primit de la episcopul de Eichstätt o relicvă din lemnul Sfintei Cruci a Domnului nostru Isus Christos. Ea este venerată la schit în fiecare an la diferitele sărbători ale Crucii (a treia duminică din postul mare, la 1 august , la 14 septembrie).
In acest an, PS Florentin, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, ne-a oferit un frumos relicvariu cu moaștele și icoanele a trei sfinți : Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macarie și Sfântul Bonifaciu. Cadoul este însoțit de următorul mesaj :
Profit de pelerinajul Cuviosului Părinte Lucian sj la Mănăstire pentru a vă trimite sfintele moaște ale Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului Macarie și Sfântului Bonifaciu. Apreciind activitatea dumneavoastră spiritual-ascetică precum și efortul de a oferi frumoase texte ce aduc o spiritualitate autentică sau organizarea a numeroase sesiuni ecumenice și interreligioase, am considerqat că locul acestor moaște este acolo.
Fie ca mijlocirea acestor sfinți, ale căror moaște le primiți, să vă însoțească, să vă păzească de tot răul și să vă lumineze Calea spre Viață și să vă binecuvânteze în toate.
Aceste trei relicve au fost primite la schit și oferite spre venerare credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie din 4 august, apoi la cea din 6 august, hramul bisericii Schitului.
*****
 LES RELIQUES VÉNÉRÉES AU SKITE DE STÂNCENI
Le Carmel de Lisieux a fait don de reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la sainte Face pour la chapelle du skite. Elles ont été insérées dans l’autel lors de sa consécration le 6 août 2000.
En 2013, Luba Hunakova, membre slovaque de la Fraternité Saint-Élie, a fait don d’une relique de sainte Mariam de Jésus-Crucifié. Cette sainte carmélite de Bethléem est peinte en fresque dans la chapelle du skite avec l’épithète « Bienheureuse », car elle a été béatifiée le 13 novembre 1983 ; elle a été canonisée cette année, le 17 mai 2015.
En 2014, Par l’intermédiaire du Père Stephan Koher, nous avons reçu de l’évêque d’Eichstätt une relique du bois de la Sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est vénérée au skite chaque année aux différentes fêtes de la Croix (3e dimanche du Grand Carême, 1er août, 14 septembre).
Cette année, Mgr Florentin, évêque gréco-catholique de Cluj-Gherla, a offert un beau reliquaire comprenant les reliques de trois saints, ainsi que leur icône : saint Antoine le Grand, saint Macaire et saint Boniface. Ce cadeau était accompagné de ce message :
J’ai profité du pèlerinage du Révérend Père Lucian sj au Monastère pour vous envoyer les saintes reliques de saint Antoine le Grand, saint Macaire et saint Boniface. Appréciant votre activité spirituelle-ascétique comme les efforts pour offrir de beaux textes apportant une spiritualité authentique ainsi que pour organiser de nombreuses sessions œcuméniques et interreligieuses, j’ai considéré que la place de ces reliques est là.
Que l’intercession des saints dont vous recevez les reliques vous accompagne, qu’elles vous gardent de tout mal et vous illuminent dans le véritable Chemin vers la Vie et en tout vous bénissent.
Ces trois reliques ont été accueillies au skite et offertes à la vénération des fidèles présents à la fin de la Divine Liturgie du 4 août, puis après celle du 6 août, fête patronale de l’église du skite.
*****

sâmbătă, 22 august 2015

Noutăți la schit!

Dimanche 16 août, un très violent orage a causé des dégâts au skite. Deux arbres du voisin sont tombés entre les ermitages Saint Elisée et Saint Jean-Baptiste coupant la ligne électrique et cassant la clôture.
Entrée libre pour les ours!!!

Un arbre du terrain situé en face de la maison d'accueil est tombé au niveau de l'oratoire saint Elie coupant la route, cassant un pilier et plusieurs planches de la clôture donnant sur la rue. 
Du bois de chauffage imprévu!!!

Béni soit Dieu, il n'y a pas de blessés, que des réparations à faire au plus vite pour fermer l'entrée libre!

Duminică, 16 august, o puternică furtună a cauzat pagube la schit. Doi arbori din împrejurimi au căzut între ermitajele Sf. Eliseu și Sf. Ioan Botezătorul, întrerupând curentul electric și zdrobind gardul clauzurii.
Intrare liberă pentru urși!!!

Un brad de pe terenul situat în fața casei de oaspeți a căzut în dreptul oratoriului Sf. Ilie, distrugând o parte din drum, rupând un stâlp de piatră și mai multe scânduri din gardul dinspre drum.
Lemn de încălzire neprevăzut!!!

Binecuvântat fie Dumnezeu, nu au fost răniți, doar reparații de făcut cât mai repede pentru a închide intrarea liberă!
vineri, 14 august 2015

Nostra Aetate la Stânceni

Hramul bisericii Schitului Stânceni a fost și în acest an prilej de reflecție profundă, prietenească, o continuare a întâlnirilor inițiate în 2013 de Maica Éliane, având ca subiect relațiile dintre evrei și creștini. Temele tratate în cei trei ani sunt sugestive și grăitoare: ”Identitatea lui Israel și a Bisericii, astăzi” – 2013; ”Evrei și creștini, pentru aprofundarea dialogului” – 2014; ”Nostra Aetate, aniversarea a 50 de ani (1965-2015)” – 2015.
Întâlnirea din acest an s-a desfășurat pe parcursul a mai multor zile și a cuprins mai multe etape:
  • Întâmpinarea grupului de pelerini francezi la aeroportul din Târgu Mureș și vizitarea sinagogii din oraș și a grupului statuar ridicat în memoria victimelor holocaustului (3 august);
  • Vizitarea unor obiective turistice și religioase: sinagoga din Gheorgheni, mănăstirea Bistrița (NT), sinagoga monument istoric din Piatra Neamț, biserica seminarului Neamț și mănăstirea Neamțului (4 august);
  • Prima zi de colocviu (5 august);
  • Hramul bisericii schitului, sărbătoarea ”Schimbării la Față”, cu participarea la Sf. Liturghie celebrată împreună cu PS Mihai, episcopul Bucureștiului (predica aici) și a doua zi a colocviului (6 august).
Tema acestui an, aniversarea publicării Declarației Nostra Aetate a Conciliului Vatican al II-lea, s-a dovedit a fi un subiect incitant atât pentru personalitățile invitate să conferențieze cât și pentru numeroșii participanți, chiar dacă în România se vorbește destul de puțin despre relațiile iudeo-creștine, comunitățile evreiești fiind, din păcate, tot mai reduse după cum s-a văzut în vizitele la sinagogile din Tg. Mureș, Gheorgheni sau Piatra Neamț.
Conciliul ecumenic Vatican al II-lea a reprezentat o amplă acțiune de reînnoire a Bisericii catolice, un ”examen de conștiință desfășurat în fața ochilor proprii, în fața lumii și în fața lui Dumnezeu”[1]. Timp de trei ani, pe baza a 8972 de propoziții grupate în mai multe scheme, Conciliul a acoperit în 4 Constituții, 9 Decrete și 3 Declarații temele majore de interes pentru biserică. Declarația Nostra Aetate a primit numele de la fraza cu care începe documentul conciliar: ”În EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc  este din zi în zi mai strâns unit și în care crește interdependența dintre popoare, Biserica își examinează cu mai multă atenție relațiile cu religiile necreștine.”[2]

Intervențiile de la Stânceni, ce vor fi publicate în următorul număr al revistei Mikhtav (disponibil în curând la Schit), au căutat să marcheze progresele realizate, în cei 50 de ani trecuți de la publicarea documentului aniversat, în dialogul iudeo-creștin din diverse perspective: iudaică și creștină (catolică, luterană, ortodoxă), dar și din punctul de vedere al artei vechi bisericești sau al istoriei comunităților locale.
O concluzie de bun simț, care a întrunit acordul tuturor participanților, este cea a doamnei Jacqueline Cuche, președinta Prieteniei iudeo-creștine din Franța (AJCF), care a spus:
”Biserica (și înțeleg prin aceasta totalitatea creștinilor) recunoaște că Isus era evreu, la fel ca Maria, apostolii și toți primii creștini; ea condamnă acuzația de deicid aruncată timp atât de îndelungat asupra poporului evreu în ansamblul său; ea condamnă teologia substituirii și nu se mai prezintă ca fiind Noul Israel; ea afirmă că Dumnezeu, fidel fiind, își păstrează iubirea sa pentru poporul evreiesc și recunoaște, deci, permanența Primului Legământ, pe care Noul Legământ nu l-a abrogat...”[3]

Pr. Adrian Lung
[1] Ioan Robu, Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituții, decrete, declarații, Nyiregyhaza, 1990, p.5
[2] Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituții, decrete, declarații, Nyiregyhaza, 1990, p.201.
[3] Jacqueline Cuche, Mikhtav, nr. 74 (sub tipar).
joi, 16 iulie 2015

Părintele Daniel Ange la Stânceni

Părintele Daniel Ange va face o vizită la Schitul Stânceni, a doua după cea din septembrie 2013. Fondatorul Jeunesse Lumiere se va întâlni cu tineri și toți cei interesați la schit, marți 21 iulie ora 16:00.

miercuri, 8 iulie 2015

Declarația Nostra Aetate 1965-2015

Aniversarea a 50 de ani de la publicarea Declarației Nostra Aetate, despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine a Conciliului Vatican al II-lea (28 octombrie 1965), va fi marcată în acest an la Schitul de la Stânceni printr-un Colocviu internațional ce vrea să continue promovarea dialogului iudeo-creștin. Astfel, hramul bisericii Schitului, sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului (6 august), facilitează întâlnirea celor care înțeleg să păstreze viu spiritual inovatorului și mereu actualului document conciliar, care a marcat un moment important din punct de vedere istoric în normalizarea relațiilor dintre creștini și frații lor mai mari în credință, evreii. Referitor la declarația aniversată Papa Francisc a spus recent că ea reprezintă ”un da definitiv rădăcinilor evreiești ale creștinătății și un nu irevocabil antisemitismului”.
Discursul Sfântului Părinte:
Alăturat puteți vizualiza programul și pliantul manifestării de la Stânceni, iar pentru buna organizare a colocviului, cei care doresc să audieze intervențiile din cele două zile, sunt rugați să se înscrie în tabelul din link-ul acesta
Înscrierea este necesară din motive logistice (masa, spațiu…). Folosind butonul Comentarii (dreapta sus) puteți semnala orice probleme legate de colocviu.

luni, 25 mai 2015

Întîlnirea de primăvară a Fraternității

În luna mai, la Schitul Stânceni a avut loc întâlnirea de primăvară a Fraternității Sfântul Ilie. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă destinsă, cu participarea membrilor Fraternității care au putut fi prezenți. Programul zilei a cuprins rugăciune, momente de împărtășire și o prezentare a părintelui Mihai Ștefănescu despre Biserica greco-catolică din Miercurea Ciuc, biserică folosită azi de comunitatea ortodoxă și care a cunoscut în regimul comunist încercări și a fost chiar în pericol de a fi demolată, lucru care a putut fi evitat prin intervenția unor oameni de bunăvoință, fie ei episcopi, preoți sau simpli credincioși (ortodocși, romano-catolici sau greco-catolici).

La vecernia care a încheiat întâlnirea doi noi membri au fost primiți în Fraternitate, Dumitru Leonte, profesor de religie ortodoxă din Toplița și soția acestuia, Mariana Leonte.