joi, 12 ianuarie 2017

RUGĂCIUNEA PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR 2017

RUGĂCIUNEA PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR
18 – 25 ianuarie 2017

Să ne reconciliem. Iubirea lui Christos ne constrânge (cf. 2 Cor. 5, 14-20)

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor va fi marcată și în acest an la Schitul de la Stânceni prin rugăciunea de seară, sâmbătă 21 ianuarie începând cu ora 1600.
Predica la acest eveniment va fi asigurată de Pastorul reformat din Toplița, dl. Krisztian Barticel-Kiss.
Anul acesta tema rugăciunii este dezvoltată de comunitățile creștine din Germania în contextul comemorării a 500 de ani (1517-2017) de la începutul reformei protestante inițiate de Martin Luther.
Broșura care dezvoltă tema de rugăciune din acest an este disponibilă la urmatoarele adrese:

luni, 12 decembrie 2016

Mikhtav 77

A apărut numărul 77 al revistei Fraternității Sf. Ilie, Mikhtav.
Acesta poate fi comandat la adresa: schitulstanceni@yahoo.fr
sâmbătă, 17 septembrie 2016

Hramul schitului 2016

Schitul Stânceni este un loc privilegiat de rugăciune și comuniune pentru mulți prieteni ai surorilor carmelite bizantine care s-au stabilit în România de mai bine de două decenii, asumându-și ca pe o necesitate a timpului și o urgență vocația ecumenică. O vocație care se poate citi din registrul iconografic al bisericii ce alătură sfinți catolici și ortodocși și care se poate trăi în fraternitatea manifestată în relațiile dintre cei care frecventează regulat schitul, fie ei greco-catolici, romano-catolici, ortodocși, reformați.
Anul 2016 a însemnat o confirmare a importanței schitului prin prezența ierarhilor greco-catolici la cele trei sărbători importante pentru apropiații acestui lăcaș. Astfel, pentru sărbătoarea Sfântului profet Ilie (patronul spiritual al carmeliților), Preasfințitul Mihai, episcopul Bucureștiului, a însoțit un grup de pelerini din dieceza sa, pentru sărbătoarea Schimbării la Față, hramul bisericii, a fost prezent Preasfințitul Virgil, episcop de Oradea Mare, iar pentru Înălțarea Sfintei Cruci, hramul schitului, a fost în mijlocul nostru Preasfințitul Claudiu-Lucian, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, care a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Lucian, Arhiepiscopul Major.
Înălțarea Sfintei Cruci a fost o sărbătoare împlinită liturgic prin prezența episcopului care ne-a încurajat să ne continuăm drumul de rugăciune având sprijin semnul crucii, un simbol al mântuirii și o puternică armă împotriva potrivnicului. Remarcăm faptul că la schit se păstrează o relicvă importantă, o părticică din Sfânta Cruce.
Și în acest an l-am avut alături pe părintele arhimandrit Emilian, starețul mănăstirii Sf. Ilie din Toplița, prezență prietenoasă și discretă care a oferit schitului o carte cu dedicație din partea PS Andrei, episcopul ortodox al Covasnei și Harghitei. Ne-am bucurat de asemenea de vizita a trei terțiare carmelite din Timișoara și a unui grup de credincioși însoțiți de preoții lor din Oradea.
Sărbătoarea a continuat cu întâlnirea Fraternității Sf. Ilie, cu mai multe momente: masa împreună cu Preasfințitul Claudiu, prezentarea textului biblic 3Rg. 17 (Ilie la Cherit și la Sarepta), cel mai probabil tema colocviului ce va fi organizat în august 2017 pentru sărbătoarea Schimbării la Față, un text propus spre meditare membrilor Fraternității.
Întâlnirea s-a terminat cu vizionarea unor fragmente din filmul ”A șaptea cameră„ despre Edith Stein (Sf. Tereza Benedicta a Crucii) cu Maia Morgenstern și Fanny Ardant, film regizat de Márta Mészáros.

Pr. Adrian Lung

&&&

Le skite de Stânceni est un lieu privilégié de prière et de communion pour les nombreux amis des carmélites byzantines qui se sont établies en Roumanie il y a plus de vingt ans, assumant comme une nécessité du temps l’urgence de la vocation œcuménique. Une vocation qui peut se lire sur le registre iconographique de la chapelle qui rapproche saints catholiques et orthodoxes et qui peut se vivre dans la fraternité manifestée dans les relations entre ceux qui fréquentent régulièrement le skite, soit grecs-catholiques, romano-catholiques, orthodoxes, réformés.
L’année 2016 constitue une confirmation de l’importance du skite par la présence des évêques grecs-catholiques aux trois fêtes importantes pour les proches de ce lieu. Ainsi, pour la fête du saint prophète Élie (patron spirituel du Carmel), Mgr Mihai, évêque de Bucarest, a accompagné un groupe de pèlerins de son diocèse ; pour la fête de la Transfiguration, fête patronale de l’église, a été présent Mgr Virgil, évêque d’Oradea, et pour l’Exaltation de la Sainte Croix, fête patronale du skite, Mgr Claudiu, évêque de la Curie de l’Archevêché Majeur a été au milieu de nous. Celui-ci a transmis le message de bénédiction de Sa Béatitude Lucian, Archevêque Majeur.
L’Exaltation de la Sainte Croix a été une fête bien accomplie liturgiquement  par la présence de l’évêque qui nous a encouragés à continuer le chemin de la prière avec le soutien du signe de la croix, symbole du salut et puissante arme contre l’Adversaire. Remarquons qu’au skite est conservée une relique importante, une parcelle de la Sainte Croix.
Et cette année nous avons eu la présence du père archimandrite Emilian, starets du monastère orthodoxe Saint-Élie de Topliţa, présence amicale et discrète qui a offert un livre dédicacé au skite par Mgr André, évêque orthodoxe de Covasna et Harghita. Nous nous sommes réjouis aussi de la visite de trois tertiaires du Carmel venues de Timişoara et d’un groupe de fidèles accompagnés de deux prêtres d’Oradea.
La fête s’est poursuivie avec la réunion de la Fraternité Saint-Élie, en divers moments : repas avec Mgr Claudiu, présentation du texte biblique 1 R 17 (Élie à Kerith et Sarepta), qui sera probablement le thème du colloque qui sera organisé en août 2017 pour la fête de la Transfiguration, texte proposé à la méditation des membres de la fraternité.
La rencontre s’est achevée par la projection de fragments du film « La septième demeure », concernant Édith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix) avec Maia Morgenstern et Fanny Ardant, film réalisé par Márta Mészáros.

P. Adrian Lung

20 iulie - Sf. Ilie
6 august - Schimbarea la Față
14 septembrie - Înălțarea Sf. Cruci

luni, 5 septembrie 2016

Mikhtav 76

A apărut numărul 76 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.

joi, 1 septembrie 2016

Înălțarea Sfintei Cruci 2016, hramul Schitului

Pentru sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, hramul Schitului Stânceni, vă invităm la rugăciune și comuniune. 
Programul liturgic alăturat va fi urmat de o întâlnire a Fraternității Sf. Ilie (participanții  sunt rugați să-și anunțe prezența și să-și aducă Biblia cu ei).
Conferințele și intervențiile de la Colocviul din august sunt disponibile la adresa: 


joi, 11 august 2016

SĂRBĂTOREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ / FÊTE DE LA TRANSFIGURATION

SĂRBĂTOREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ

În după-amiaza zilei de vineri, 5 august, la Schitul greco-catolic „Sfânta Cruce" din Stânceni, aflat la confluența râurilor Gudea Mare cu Gudea Mică, o carmelită, bătea toaca anunțând vecernia Sărbătorii Schimbării la Față a Mântuitorului. Se aflau deja aici pelerini din Franța, din Luxemburg, din Italia, precum și credincioși din țară, unii sosiți pentru prima dată la această sărbătoare, alții, deja oaspeți constanți ai acestui lăcaș de cult aflat în pitorescul spațiu flancat de doi munți împăduriți cu brazi, în Munții Călimani. În altar se afla părintele arhimandrit Cornel Dîrle, capelanul schitului, iar în micuța biserică de lemn, în care se află zugrăviți sfinți și sfinte din Biserica Catolică și din Biserica Ortodoxă, au început laudele aduse lui Ilie, „proorocul de foc" de credincioșii prezenți, printre care egumenul și capelanul mănăstirii ortodoxe vecine din Moglănești.
Ziua de 6 august a început cu utrenia sărbătorii. Curtea schitului era deja plină de credincioși când clopotul a anunțat sosirea ierarhului, P.S. Virgil Bercea, episcop al Bisericii Greco-Catolice Române din eparhia Oradiei. Părintele Cornel Dîrle, alături de preoți greco-catolici și romano-catolici din împrejurimi, din Oradea și din București,l-au primit pe ierarh cu Sfânta Evanghelie, în timp ce corul sosit de la Târgu-Mureș intona polychronionul.
Pentru marea sărbătoare, altarul s-a amenajat pe terasa bisericii, în fața unui spațiu ecleziastic larg, limitat doar de cei doi versanți împăduriți ai munților. Preoți, așezați în spațiul din jurul bisericii, au început spovedirea credincioșilor ce așteptau încolonați primenirea sufletelor lor pentru marea sărbătoare. O icoană mare a sărbătorii, pictată de Fratele Raphaël, călugăr la Bec-Hellouin se afla pusă pentru închinare pe aleea din fața bisericii, primindu-i pe pelerinii din ce în ce mai numeroși, Corul așezat pe scaune, în partea stângă a bisericii, ale cărui voci, susținute de murmurul râului din apropiere, amplificate de instalația de sonorizare se făceau auzite în întreaga curte a schitului.
După citirea pasajului evanghelic al sărbătorii, predica P.S. Virgil a fost plină de învățătură, cu trimiteri concrete spre actualitatea pe care o trăim, un ecou entuziast al recentei întâlniri a tinerilor catolici de la Cracovia. Mai mulți tineri participanți la această întâlnire fiind prezenți la sărbătoarea Schitului.
După terminarea Sfintei Liturghii, preoți și credincioși s-au deplasat pe Calea Acatistului, preamărind-o pe Preacurata Fecioară Maria, după care, cu toții au participat la agapa frățească pregătită de mai multe ”Marte” devotate.

COLOCVIUL INTERRELIGIOS

Ca în fiecare an, de sărbătoarea Schimbării la Față, Schitul din Stânceni organizează colocvii internaționale pe teme ecumenice sau interreligioase. În acest an, subiectul a fost ”Evrei și creștini împreună pentru o etică socială”. Pentru a marca cea de-a douăzecea aniversare a întrării în Lumină a a Maicii Elisabeta, fondatoarea carmelului din Saint-Rémy, Maica Éliane a prezentat mai întâi diferitele ediții ale memoriilor din China, publicate în franceză, română, engleză și germană, apoi câteva scrieri inedite despre iudaism.
Comunicarea profesorului Carol Iancu de la Montpellier despre Emmanuel Eydoux și dialogul iudeo-creștin a descoperit publicului roman pe acest mare poet evreu din Marsilia, care a fost un apropiat al Mănăstirii din Saint-Rémy din 1981 până la moartea sa în 1992.
Diaconul ortodox Alexandru Ioniță, cercetător la Institutul ecumenic din Sibiu, a vorbit despre Spiritualitatea creștină de tradiție bizantină și rădăcinile sale iudaice în ritualul căsătoriei.
A doua parte a colocviului s-a desfășurat a doua zi, pe 7 august după-amiaza. Doamna profesor Francisca Băltăceanu a citit Înțelepciunea din Proverbe, dens expozeu al Rabinului Rafael Shaffer de la București care nu a putut fi prezent la Stânceni, dar care ne-a asigurat, înainte și după colocviu, de sprijinul său prietenesc. Doamna profesor Monica Broșteanu ne-a ajutat să descoperim modul în care evrei și creștini sunt împreună la școala Psaltirii.
A urmat un intermezzo musical, oferit de familia Ioniță, cu Psalmul 133 cântat în ebraică, română, italiană și germană, reluat apoi de toată asistența.
Dl ing. Dr. Vasile Dub, președintele comunității evreiești din Târgu Mureș, venit cu cincisprezece membri ai acestei comunități i-a prezentat pe Sâmbătărienii din Bezidul nou.
Doamna profesor Tereza Sinigalia a ilustrat, cu marea sa competență în istoria artei bisericești moldave Milostivirea divină în Vechiul și Noul Testament.
Prezentările au fost urmate de intervenții foarte interesante care ne-au încurajat să continuăm dialogul iudeo-creștin, în spiritul declarației Nostra Aetate a Conciliului Ecumenic Vatican al II-lea și a Declarației rabinilor ortodocși din 3 decembrie 2015, invitație la un parteneriat între evrei și creștini.

****

FÊTE DE LA TRANSFIGURATION

L’après-midi du 5 août, au skite de la sainte Croix de Stânceni, à la confluence des torrents Grande Gudea et Petite Gudea, une carmélite frappe la simandre annonçant les vêpres de la fête de la Transfiguration du Sauveur. Déjà se trouvent ici des pèlerins venus de France, du Luxembourg, d’Italie ainsi que des fidèles de Roumanie, les uns arrivant pour la première fois pour cette fête, les autres, déjà des invités habituels de ce lieu de culte qui se trouve dans un cadre pittoresque entre deux montagnes boisées de sapins. Au sanctuaire se trouve l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite, et dans la petite église de bois où sont peints des saints de l’Église catholique et de l’Église orthodoxe ont commencé les louanges adressées à Élie, le prophète de feu, par les fidèles présents, dont l’higoumène et l’aumônier du monastère orthodoxe voisin de Moglaneşti.
Le 6 août a commencé par les matines de la fête, alors qu’arrivaient de nombreux pèlerins. La cour était déjà remplie de fidèles quand la cloche annonça l’arrivée de l’évêque gréco-catholique de l’éparchie d’Oradea, Mgr Virgil Bercea. P. Cornel, entouré de prêtres gréco-catholiques et romano-catholiques venus des environs, d’Oradea et de Bucarest, l’accueillirent avec l’évangéliaire, pendant que le Chœur arrivé de Târgu Mureş entonnait le polychronion.
Pour cette grande fête patronale de l’église, un autel est dressé sur la terrasse. Plusieurs prêtres autour de l’église ont commencé la confession des fidèles qui attendaient en file leur renouvellement spirituel. La grande icône de la fête, peinte par Frère Raphaël, moine du Bec-Hellouin, a été posée dans l’allée face à l’église, accueillant les pèlerins de plus en plus nombreux. Un grand parasol abrite le chœur à gauche de l’église, dont les voix, accompagnées du murmure du ruisseau, sont amplifiées par une installation de sonorisation. 
Après la lecture de l’évangile, l’homélie de Mgr Virgil fut riche d’enseignements, par l’actualisation à ce que nous vivons et un écho enthousiaste de la récente rencontre des J.M.J. à Cracovie. Plusieurs jeunes ayant participé à ces journées étaient présents à la fête du skite.
À la fin de la Liturgie, prêtres et fidèles ont suivi le Chemin de l’Acathiste, louant la Mère de Dieu, puis tous furent invités à participer aux agapes fraternelles préparées plusieurs « Marthe » très dévouées. 
COLLOQUE INTERRELIGIEUX

Comme chaque année, en la fête de la Transfiguration, le skite a organisé un colloque international à thème œcuménique ou interreligieux. Cette année, le sujet était « Juifs et chrétiens ensemble pour une éthique sociale ». Mais, pour marquer le vingtième anniversaire de l’entrée dans la Lumière de Mère Élisabeth, fondatrice du carmel de Saint-Rémy, Mère Éliane a d’abord présenté les différentes éditions de ses mémoires de Chine, en français, en roumain, en anglais et en allemand, puis quelques-uns de ses écrits inédits sur le judaïsme. 
La communication du Professeur Carol Iancu de Montpellier sur Emmanuel Eydoux et le dialogue judéo-chrétien révéla au public roumain ce grand poète juif de Marseille, qui fut très lié au Monastère de Saint-Rémy de 1981 à sa mort en 1992.
Puis le diacre orthodoxe Alexandru Ioniţa, chercheur de l’Institut oecuménique de Sibiu, parla de La spiritualité chrétienne de tradition byzantine et ses racines juives, à travers le rituel du mariage.
La seconde partie du colloque eut lieu le lendemain, 7 août après-midi. Le Professeur Francisca Băltăceanu lut avec conviction La sagesse dans les Proverbes, dense exposé du Rabbin Rafael Shaeffer de Bucarest, retenu par un enterrement loin de Stânceni. Mais celui-ci nous a assurés, avant et après le colloque, de son soutien très amical. Le Professeur Monica Broşteanu, nous fit découvrir combien Juifs et chrétiens sont à l’école du Psautier. 
Suivit un intermezzo musical, offert par la famille Ioniţa, avec le chant du Psaume 133 en hébreu, en roumain, en italien et en allemand, et repris par tous.
Dr. Vasile Dub, président de la communauté juive de Târgu Mureş, venu avec une quinzaine de ses membres, nous a fait découvrir les Sabbatéens de Bezidul Nou. 
Le Professeur Tereza Sinigalia a illustré avec sa grande compétence de l’histoire de l’art moldave La miséricorde divine dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Ces communications ont été suivies de débats fort intéressants qui incitent à poursuivre le dialogue judéo-chrétien, dans l’esprit de la déclaration du concile Vatican II, Nostra aetate et de la déclaration de rabbins orthodoxes du 3 décembre 2015, invitant à un partenariat entre juifs et chrétiens.

O relatare a evenimentului a fost publicată în cotidianul mureșean CUVÂNTUL LIBER
duminică, 31 iulie 2016

Actualitatea la Stânceni

La Stânceni săptămâna aceasta vom sărbători hramul bisericii Schitului conform programului de alături.

În pagina ”Publicații” găsiți cel de-al treilea articol al Maicii Éliane publicat în revista ortodoxă ”Tabor”, care apare la Cluj. Cele trei articole sunt:
1.” Dreptul Enoh, Sfântul Profet Ilie şi Sfântul Ioan Teologul în opera Mitropolitului Anastasie Crimca”, Tabor, Cluj-Napoca, 2009/nr. 7, p. 31-41.
2. ”Triada Dreptului Enoh, a Sfântului Profet Ilie şi a Sfântului Ioan Teologul, în ciclul lui Ilie din biserica Ieud-Deal”, Tabor 2014/nr. 7, p. 13-26.
3. ”Élisabeth – femeie, om pasionat, figură profetică”, Tabor, 2016/nr. 5, p. 61-65.