vineri, 22 iulie 2016

PROFETUL ILIE, SĂRBĂTORIT LA SCHITUL DE LA STÂNCENI / LE PROPHÈTE ÉLIE, FÊTÉ AU SKITE DE STÂNCENI

PROFETUL ILIE, SĂRBĂTORIT LA SCHITUL DE LA STÂNCENI

Proorocul Ilie, patronul Ordinului Carmelitan,  a fost sărbătorit la Schitul „Sfânta Cruce„ de la Stânceni, într-un mod diferit de anii precedenți. Deosebit a fost faptul că P.S. Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București a sosit la Schit împreună cu un grup de pelerini bucureșteni pentru a-l sărbători împreună cu alți oaspeți din țară și din străinătate pe „profetul de foc”. La coborârea din microbuz, pelerinii și-au exprimat uimirea față de locul pitoresc unde este amplasat Carmelul, pacea și liniștea pe care acest loc o transmite din primul moment. Maica Eliane a prezentat biserica, frescele ei ce combină într-un mod cu totul original sfinții catolici cu sfinții ortodocși, o adevărată oglindă a spiritului ecumenic al așezământului monahal ascuns între versanții împăduriți din Carpații Orientali.
Vecernia sărbătorii a fost îmbogățită prin prezența ierarhului precum și al pelerinilor care au intonat răspunsurile, fiecare dintre ei având pregătit întregul  mers al slujbei. Vocile minunate ale acestora, măiestrit dirijate precum și ale tuturor credincioșilor prezenți la rugăciune au răsunat în micul sanctuar al Carmelului de la Stânceni, plin până la refuz.
Ziua de 20 iulie, la ora 8,30 a început slujba utreniei sărbătorii, care l-a preamărit pe marele profet și prooroc Ilie, iar la terminarea acesteia s-a făcut primirea ierarhului.
La sosirea sa la Schit, P.S. Mihai a fost primit de către pr. arhimandrit Cornel Dîrle împreună cu preoții și cu credincioșii sosiți deja, după datină, cu Sfânta Evanghelie și condus în biserica Schitului. Liturghia prezidată de către arhiereu, având alături în sfântul altar cinci preoți a fost foarte înălțătoare iar răspunsurile au fost date de către grupul de pelerini bucureșteni la care s-au asociat toți credincioșii prezenți. Ca de obicei, P.S. Mihai, în predica ce a urmat citirii Evangheliei, a oferit un bogat cuvânt de învățătură, o actualizare a dimensiunii profetice a sfântului Ilie. După liturghie a urmat un parastas în memoria Maicii Elisabeta, fondatoarea Carmelului de la Saint-Remy.
A urmat o agapă frățească, în foișorul casei de oaspeți a Schitului unde preparatele pregătite de către membrele Fraternității au fost bine apreciate.
În continuare, a avut loc întâlnirea membrilor Fraternității „Sfântul Ilie”, începută, ca de obicei, cu intonarea imnului  „Tu ești viu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau!”, invocație a sfântului prooroc și pe care toți membrii Fraternității o rostesc în fiecare zi. Cu această ocazie s-a făcut primirea în Fraternitate a noi şase membri. Fiecare dintre ei și-a prezentat, latura spirituală a vieții lor de fiecare zi, a familiei și a activității profesionale. S-a prezentat apoi un scurt expozeu despre conceperea Fraternității Sfântul Ilie de către Maica Elisabeta în urmă cu 25 de ani precum și câteva rânduri ale acesteia privind modul cum trebuie privită apartenența la Fraternitate. Fotografia de grup a membrilor prezenți, în fața oratoriului proorocului Ilie, a încheiat programul sărbătorii.

Valer Pol

###

LE PROPHÈTE ÉLIE, FÊTÉ AU SKITE DE STÂNCENI

Le prophète Élie, „Dux et Pater carmelitarum” a été fêté au skite de Stânceni d’une manière différente des années précédentes. Mgr Mihai Frăţilă, évêque gréco-catholique de Bucarest, est arrivé au skite avec une vingtaine de pèlerins de son éparchie pour fêter avec les autres hôtes venus de diverses régions de Roumanie, mais aussi d’Italie et d’Autriche, le prophète de feu. À la descente du microbus, les pèlerins ont exprimé leur étonnement devant le cadre pittoresque où est édifié le Carmel, devant la paix et la tranquillité que ce lieu transmet dès le premier moment. Mère Éliane a présenté l’église, ses fresques qui unissent saints catholiques et orthodoxes, véritable miroir de l’esprit œcuménique du monastère caché entre les versants boisés des Carpates orientales.
La célébration des vêpres de la fête a été rehaussée par la présence de l’évêque et des pèlerins, chacun d’eux ayant un fascicule de l’office. Leurs voix dirigées magistralement ont empli la chapelle dans laquelle est peint un cycle de la vie de saint Élie.
Le 20 juillet, à 8 h 30 ont commencé les matines qui chantent la gloire de Dieu à travers son prophète.
À la fin des matines, selon la coutume, Mgr Mihai fut alors accueilli par l’Évangéliaire porté par l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite, avec les prêtres et les fidèles déjà présents. La Divine Liturgie qu’il a concélébrée avec cinq prêtres a été chantée par tous les participants. Comme d’habitude, Mgr Mihai, dans son homélie qui a suivi la lecture de l’Évangile, nous a donné un riche enseignement pour actualiser la dimension prophétique de saint Élie. Après la Liturgie fut célébrée une pannychide pour Mère Élisabeth, fondatrice du Carmel de Saint-Rémy, qui s’est endormie dans la Lumière il y a vingt ans, à Saint-Rémy, mais qui avait tant désiré mourir à Stânceni.
Ont suivies les agapes fraternelles dans le pavillon de la maison d’accueil du skite où les mets préparés par des membres de la Fraternité ont été bien appréciés.
Ensuite eut lieu la réunion de la Fraternité Saint-Élie, commencée avec le chant en sept langues de la prière qui unit chaque jour les membres : « Tu es vivant, Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens ! ». Six nouveaux membres (arménien, catholiques et orthodoxes) sont alors entrés dans la Fraternité Saint-Élie : de Stânceni, de Târgu Mureş, d’Oradea, d’Italie et d’Arménie ! Deux textes de Mère Élisabeth ont été lus : l’un sur le sens de la prière de la Fraternité et l’autre sur ce que signifie être membre de la Fraternité. La photographie de groupe des membres présents, devant l’oratoire du prophète Élie, a clos le programme de la fête.
Valer Pol

duminică, 26 iunie 2016

Vara 2016 la Stânceni / Été 2016 a Stânceni

Prieteni ai Schitului Stânceni și membri ai Fraternității Sf. Ilie,

Și în vara acestui an vă invităm cu bucurie la Schit pentru perioade de rugăciune, de cunoaștere reciprocă și de comuniune. Momentele privilegiate pe care le pregătim sunt: Sărbătoarea Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al Fraternității ce îi poartă numele și Sărbătoarea Schimbării la Față, hramul bisericii Schitului nostru.
Pentru organizarea acestor momente vă rugăm să vă anunțați prezența și să vă înscrieți pentru colocviul din august printr-un mesaj la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
Programele acestor manifestări:miercuri, 25 mai 2016

Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi

Blogul Mănăstirii Sf. Ilie anunță canonizarea Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi, carmelită din Dijon (FR). Pe 3 martie 2016 Sfântul Părinte Papa Francisc l-a primit în audiență pe cardinalul Amato, Prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților și a aprobat miracolul atribuit mijlocirii Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi, demers care a deschis calea spre canonizarea sa.
La adresa alăturată găsiți informații bio-bibliografice despre Fericita Elisabeta.

miercuri, 4 mai 2016

Mikhtav 75

A apărut numărul 75 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.
Remarcăm publicarea blogului Mănăstirii Sf. Ilie la adresa: http://monasteresaintelie.blogspot.ro


duminică, 10 aprilie 2016

Schitul ”Sfânta Cruce” la televiziunea reghineană

Pe 5 aprilie curent la postul de televiziune reghinean GLIGA TV, emisiunea ”Cuvinte pentru suflet”, a fost dedicată Schitului Stânceni. Înregistrarea poate fi urmărită pe site-ul televiziunii la următorul linkLe 5 avril 2016, la chaîne TV de Reghin, GLIGA TV, a consacré l'emission "Des mots pour l'âme” au skite de Stânceni. L'enregistrement peut être consulté sur le site internet de la télévision ici.

miercuri, 9 martie 2016

Colaborare ecumenică

Colaborarea dintre Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu și Schitul Stânceni

Cu ocazia colocviilor de dialog iudeo-creștin din luna august 2014 și 2015 la Schitul Stânceni, o primă colaborare între Centrul de Cercetare Ecumenică (http://www.ecum.ro/) și Schitul Stînceni s-a realizat prin prezența lui Alexandru Ioniță, cercetător la acest centru, care a prezentat următoarele comunicări:
  • în 2014: De la interzicerea imaginilor (Ex. 20) la venerarea icoanelor. Elemente pentru un dialog iudeo-creștin din perspectivă ortodoxă (cf. Mikhtav 71); 
  • în 2015: Privire ortodoxă asupra Nostra Aetate (cf. Mikhtav 73-74) 
Pe 16 ianuarie 2015, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost prezentată lucrarea maicii Éliane: « Saint Antoine le Grand dans l’Orient chrétien ». În cadrul unui colocviu despre Sfântul Antonie, autoarea a prezentat legătura dintre profetul Ilie și părintele monahilor, Antonie.
În colecția Studia oecumenica a Centrului a apărut recent în îngrijirea lui Alexandru Ioniță volumul 10 despre Interpretarea biblică între Biserică și Universitate: perspective interconfesionale (cuprinsul poate fi consultat aici). Maica Éliane a contribuit la acest volum cu studiul: Imnul biblic Magnicat (Lc 1, 46-55) în liturghia bizantină şi câteva comentarii ortodoxe, iar Alexandru Ioniță a tratat subiectul: Minunea învierii lui Lazăr (In 11, 1-44) şi „iudeii” în interpretarea imnografei bizantine.
Colaborarea va continua în 6 August 2016 cu o conferință a lui Alexandru Ioniță la Stânceni cu tema: Spiritualitatea creștină de tradiție bizantină și rădăcinile sale iudaice.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Collaboration entre le Centre de recherche œcuménique de Sibiu et le skite de Stânceni

À l’occasion des colloques de dialogue judéo-chrétien d’août 2013 et 2014 au skite de Stânceni, une première collaboration entre le Centre de recherche œcuménique de Sibiu et le skite de Stânceni a eu lieu, en la personne d’Alexandre Ioniţa, chercheur à ce Centre, qui est venu donner une communication à Stânceni :
  • en 2014 : De l’interdiction des images (Ex 20) à la vénération des icônes. Éléments pour un dialogue judéo-chrétien, dans une perspective orthodoxe (cf. Mikhtav 71) 
  • en 2015 : Regard orthodoxe sur Nostra aetate (cf. Mikhtav 73-74) 
Le 16 janvier 2015, c’est à la faculté de théologie orthodoxe de Sibiu que l’ouvrage de mère Éliane   «Saint Antoine le Grand dans l’Orient chrétien» a été présenté au cours d’un colloque sur saint Antoine. Elle y a montré le lien entre le prophète Élie et le Père des moines, Antoine.
Dans la collection Studia oecumenica du Centre de recherche œcuménique de Sibiu vient de paraître par les soins d’Alexandre Ioniţa le volume 10 sur Interprétation biblique entre Église et Université : perspectives interconfessionnelles. Ici se trouve la table des matières. Mère Éliane y a contribué avec une étude sur le Magnificat, Alexandru Ioniţa, avec une étude sur le miracle de la résurrection de Lazare et les « Juifs » dans l’interprétation hymnographique byzantine.
La collaboration va se poursuivre le 6 août 2016 avec une conférence d’Alexandre Ioniţa à Stânceni :
La spiritualité chrétienne de tradition byzantine et ses racines juives.