joi, 26 ianuarie 2017

27 IANUARIE - ZIUA MEMORIEI / JOURNÉE DE LA MÉMOIRE

”Torționarul ucide de două ori, a doua oară prin uitare” (Elie Wiesel)

În 27 ianuarie se comemorează ziua internațională a memoriei holocaustului și de prevenire a crimelor contra umanității, o memorie care se bazează pe mărturiile supraviețuitorilor și pe cercetarea istorică. 
27 ianuarie 1945 a fost ziua eliberării lagărului de exterminare de la Auschwitz. Alături puteți viziona un scurt film documentar despre acesta.
&&&&

JOURNÉE INTERNATIONALE DÉDIÉE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA SHOAH

Le 27 janvier 1945 est la date de la libération du camp d’Auschwitz. Vous pouvez regarder un court film documentaire sur ce camp:

miercuri, 25 ianuarie 2017

Rugăciunea pentru unitate 2017

Sâmbătă, 21 ianuarie, la Schit a avut loc întâlnirea de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Protestanți, ortodocși, romano-catolici, greco-catolici ne-am întâlnit în comuniune de rugăciune sinceră pentru unitate în sensul temei din acest an: Să ne reconciliem. Iubirea lui Christos ne constrânge (cf. 2 Cor. 5, 14-20).
O meditație pentru acest eveniment, pe care o redăm mai jos, ne-a transmis pastorul reformat din Toplița, dl Barticel-Kiss Cristian.
Stimaţi participanţi!
Vă salutăm cu drag cu prilejul întrunirii de astăzi marcate de jubileul de 500 de ani de la reforma lui Luther, care a avut un efect benefic atât asupra bisericii orientale cât şi asupra celei occidentale prin modul de a regăsi calea întoarcerii spre o mai pură interpretare şi trăire a Evangheliei. Toată mişcarea protestantă a pornit dintr-o astfel de mănăstire din Germania în care monahul augustinian Martin Luther a început să caute din Biblie adevăratul sens al vieţii şi rolul Bisericii în acesta.
Protestantismul se naşte ca o mişcare critică în interiorul creştinismului occidental medieval. Această caracteristică se percepe, mai ales, la nivel teologic.
Marile teme ale teologiei lui Luther - libertatea creştină, suveranitatea lui Dumnezeu, gratuitatea mântuirii, autoritatea Scripturii - tulbură sistemul religios medieval bazat pe dominaţia mediatoare a clericilor, şi determină reforme radicale din partea multora dintre discipolii lui, determină răsturnări sociale datorită cărora Reforma este foarte curând acuzată de instigare la revoltă şi dezordine, fapt pentru care ideologia teologică a fost identificată greşit şi refuzată de majoritatea clericilor.
Protestantismul întotdeauna a privit cu suspiciune dimensiunea ritualului şi a apărut ca o reacţie la folosirea abuzivă a acestuia în Biserică, ce ar fi sufocat autoritatea şi centralitatea cuvântului Scripturii, fiind o religie a libertăţii şi a ieşirii din captivitatea rituală a creştinismului occidental. În condiţiile secularizării şi a modernităţii era necesară reînţelegerea propriei relaţii cu dimensiunea ritului, dimensiune antropologică fundamentală care traversează în profunzime spiritualitatea religioasă şi manifestările sale.
Impulsul care l-a împins pe Luther în activitatea sa nu a fost încă de la început acela de a întreprinde o reformă în Biserică, ci redescoperirea mesajului evangheliei şi, prin aceasta, el insista asupra libertăţii şi necesităţii predicării. Toată activitatea sa poate fi citită în cheia predicării şi a învăţării. Predicile, comentariile şi catehismele sale rămân modele de nedepăşit de comunicare şi de profunzime spirituală, din care cauză se poate spune că el a creat o formă de meditaţie creştină cu totul nouă, după omilia perioadei patristice şi a Postului Mare a predicatorilor medievali.
Aşa cum există o spiritualitate ortodoxă şi o spiritualitate catolică există şi o spiritualitate protestantă, care se multiplică mai apoi în diversitatea expresiilor sale (luterană, reformată, metodistă, baptistă, penticostală etc.)
Astăzi ne însuşim bucuria şi stima faţă de Biserica Catolică şi Ortodoxă pentru deschiderea către această spiritualitate protestantă marcată şi prin invitarea Bisericii Reformate la reuniunea de astăzi. Această zi de rugăciune pentru unitatea creştinilor organizată de Mănăstirea Gudea este un semn măreţ de ecumenism, pentru care l-e transmitem mulţumire Măicuţelor şi domnului Preot şi prin această cale.
Din păcate, nu am putut sărbători cu Dvs. astăzi, pentru că am acceptat deja de două luni slujirea la o slujbă consacrate unităţii creştinilor în localitatea Breaza.

Pacea Domnului să vă călăuzească!

Cu stimă şi dragoste frăţească, preotul Barticel-Kiss Cristian - în numele comunităţii protestante din Topliţa
joi, 12 ianuarie 2017

RUGĂCIUNEA PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR 2017

RUGĂCIUNEA PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR
18 – 25 ianuarie 2017

Să ne reconciliem. Iubirea lui Christos ne constrânge (cf. 2 Cor. 5, 14-20)

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor va fi marcată și în acest an la Schitul de la Stânceni prin rugăciunea de seară, sâmbătă 21 ianuarie începând cu ora 1600.
Predica la acest eveniment va fi asigurată de Pastorul reformat din Toplița, dl. Krisztian Barticel-Kiss.
Anul acesta tema rugăciunii este dezvoltată de comunitățile creștine din Germania în contextul comemorării a 500 de ani (1517-2017) de la începutul reformei protestante inițiate de Martin Luther.
Broșura care dezvoltă tema de rugăciune din acest an este disponibilă la urmatoarele adrese:

luni, 12 decembrie 2016

Mikhtav 77

A apărut numărul 77 al revistei Fraternității Sf. Ilie, Mikhtav.
Acesta poate fi comandat la adresa: schitulstanceni@yahoo.fr
sâmbătă, 17 septembrie 2016

Hramul schitului 2016

Schitul Stânceni este un loc privilegiat de rugăciune și comuniune pentru mulți prieteni ai surorilor carmelite bizantine care s-au stabilit în România de mai bine de două decenii, asumându-și ca pe o necesitate a timpului și o urgență vocația ecumenică. O vocație care se poate citi din registrul iconografic al bisericii ce alătură sfinți catolici și ortodocși și care se poate trăi în fraternitatea manifestată în relațiile dintre cei care frecventează regulat schitul, fie ei greco-catolici, romano-catolici, ortodocși, reformați.
Anul 2016 a însemnat o confirmare a importanței schitului prin prezența ierarhilor greco-catolici la cele trei sărbători importante pentru apropiații acestui lăcaș. Astfel, pentru sărbătoarea Sfântului profet Ilie (patronul spiritual al carmeliților), Preasfințitul Mihai, episcopul Bucureștiului, a însoțit un grup de pelerini din dieceza sa, pentru sărbătoarea Schimbării la Față, hramul bisericii, a fost prezent Preasfințitul Virgil, episcop de Oradea Mare, iar pentru Înălțarea Sfintei Cruci, hramul schitului, a fost în mijlocul nostru Preasfințitul Claudiu-Lucian, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, care a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Lucian, Arhiepiscopul Major.
Înălțarea Sfintei Cruci a fost o sărbătoare împlinită liturgic prin prezența episcopului care ne-a încurajat să ne continuăm drumul de rugăciune având sprijin semnul crucii, un simbol al mântuirii și o puternică armă împotriva potrivnicului. Remarcăm faptul că la schit se păstrează o relicvă importantă, o părticică din Sfânta Cruce.
Și în acest an l-am avut alături pe părintele arhimandrit Emilian, starețul mănăstirii Sf. Ilie din Toplița, prezență prietenoasă și discretă care a oferit schitului o carte cu dedicație din partea PS Andrei, episcopul ortodox al Covasnei și Harghitei. Ne-am bucurat de asemenea de vizita a trei terțiare carmelite din Timișoara și a unui grup de credincioși însoțiți de preoții lor din Oradea.
Sărbătoarea a continuat cu întâlnirea Fraternității Sf. Ilie, cu mai multe momente: masa împreună cu Preasfințitul Claudiu, prezentarea textului biblic 3Rg. 17 (Ilie la Cherit și la Sarepta), cel mai probabil tema colocviului ce va fi organizat în august 2017 pentru sărbătoarea Schimbării la Față, un text propus spre meditare membrilor Fraternității.
Întâlnirea s-a terminat cu vizionarea unor fragmente din filmul ”A șaptea cameră„ despre Edith Stein (Sf. Tereza Benedicta a Crucii) cu Maia Morgenstern și Fanny Ardant, film regizat de Márta Mészáros.

Pr. Adrian Lung

&&&

Le skite de Stânceni est un lieu privilégié de prière et de communion pour les nombreux amis des carmélites byzantines qui se sont établies en Roumanie il y a plus de vingt ans, assumant comme une nécessité du temps l’urgence de la vocation œcuménique. Une vocation qui peut se lire sur le registre iconographique de la chapelle qui rapproche saints catholiques et orthodoxes et qui peut se vivre dans la fraternité manifestée dans les relations entre ceux qui fréquentent régulièrement le skite, soit grecs-catholiques, romano-catholiques, orthodoxes, réformés.
L’année 2016 constitue une confirmation de l’importance du skite par la présence des évêques grecs-catholiques aux trois fêtes importantes pour les proches de ce lieu. Ainsi, pour la fête du saint prophète Élie (patron spirituel du Carmel), Mgr Mihai, évêque de Bucarest, a accompagné un groupe de pèlerins de son diocèse ; pour la fête de la Transfiguration, fête patronale de l’église, a été présent Mgr Virgil, évêque d’Oradea, et pour l’Exaltation de la Sainte Croix, fête patronale du skite, Mgr Claudiu, évêque de la Curie de l’Archevêché Majeur a été au milieu de nous. Celui-ci a transmis le message de bénédiction de Sa Béatitude Lucian, Archevêque Majeur.
L’Exaltation de la Sainte Croix a été une fête bien accomplie liturgiquement  par la présence de l’évêque qui nous a encouragés à continuer le chemin de la prière avec le soutien du signe de la croix, symbole du salut et puissante arme contre l’Adversaire. Remarquons qu’au skite est conservée une relique importante, une parcelle de la Sainte Croix.
Et cette année nous avons eu la présence du père archimandrite Emilian, starets du monastère orthodoxe Saint-Élie de Topliţa, présence amicale et discrète qui a offert un livre dédicacé au skite par Mgr André, évêque orthodoxe de Covasna et Harghita. Nous nous sommes réjouis aussi de la visite de trois tertiaires du Carmel venues de Timişoara et d’un groupe de fidèles accompagnés de deux prêtres d’Oradea.
La fête s’est poursuivie avec la réunion de la Fraternité Saint-Élie, en divers moments : repas avec Mgr Claudiu, présentation du texte biblique 1 R 17 (Élie à Kerith et Sarepta), qui sera probablement le thème du colloque qui sera organisé en août 2017 pour la fête de la Transfiguration, texte proposé à la méditation des membres de la fraternité.
La rencontre s’est achevée par la projection de fragments du film « La septième demeure », concernant Édith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix) avec Maia Morgenstern et Fanny Ardant, film réalisé par Márta Mészáros.

P. Adrian Lung

20 iulie - Sf. Ilie
6 august - Schimbarea la Față
14 septembrie - Înălțarea Sf. Cruci

luni, 5 septembrie 2016

Mikhtav 76

A apărut numărul 76 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.

joi, 1 septembrie 2016

Înălțarea Sfintei Cruci 2016, hramul Schitului

Pentru sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, hramul Schitului Stânceni, vă invităm la rugăciune și comuniune. 
Programul liturgic alăturat va fi urmat de o întâlnire a Fraternității Sf. Ilie (participanții  sunt rugați să-și anunțe prezența și să-și aducă Biblia cu ei).
Conferințele și intervențiile de la Colocviul din august sunt disponibile la adresa: