duminică, 14 septembrie 2014

Sărbătoarea Crucii la Stânceni

Sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci” constituie un moment important de regăsire și comuniune pentru apropiații Schitului carmelitan de la Stânceni. Sărbătoarea este în fapt hramul așezământului monahal înființat acum douăzeci de ani pe valea Mureșului superior.
Ziua liturgică la Schit a început cu Utrenia sărbătorii. La sfârșitul acesteia am împlinit rânduiala înălțării Sfintei Cruci, o raclă în care în acest an am așezat un fragment din Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul.
Prezența Preasfințitului Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a dat Sfintei Liturghii solemnitatea specifică, iar predica acestuia ne-a apropiat de Cruce, ”fundamentul credinței noastre”. Predica poate fi ascultată la următorul link:
După masa comună, moment de comuniune și servire, unii membri ai Fraternității ecumenice Sfântul Ilie, dar nu numai aceștia am participat la o întâlnire în cadrul căreia au fost primiți doi noi membri, soții Ianoși din Târgu Mureș și am discutat despre organizarea evenimentelor importante de pregătit la schit pentru anul viitor: Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor și Colocviul științific ocazionat de hramul bisericii Schitului (sărbătoarea Schimbării la Față) ce va marca împlinirea a 50 de ani de la publicarea Declarației Nostra Aetate, despre relațiile Bisericii catolice cu religiile necreștine, a Conciliului Vatican al II-lea.
Intervențiile pregătite pentru această întâlnire au abordat următoarele teme:
· Rugăciunea mistică a Sfântului Simeon Noul Teolog și rugăciunea Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi (Maica Éliane). Text disponibil aici.
· Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi și mesajul său către laici (Dl Valer Pol,Târgu Mureș)
· Sfântul Simeon Noul Teolog în viziunea teologului Dumitru Stăniloaie (Adrian Stoian, preot ortodox din Toplița)
· Declarația Nostra Aetate a Conciliului Vatican al II-lea (Preot Arhimandrit Cornel Dîrle)

Rugăciunea Vecerniei a încheiat întâlnirea de la schitul așezat sub ocrotirea Crucii mântuitoare.

Preot Adrian Lung

Câteva fotografii de la eveniment datorate Simonei și lui Valer Poljoi, 11 septembrie 2014

Semnalări


o În cel mai recent număr al revistei Nova et Vetera, (n. 89, 3 / 2014) s-a publicat o nouă recenzie a cărții Maicii Éliane despre Sfântul Antonie cel Mare în Orientul creștin. Revistă de cultură elvețiană, Nova et Vetera își propune să prezinte în lumina credinței catolice și a teologiei Sfântului Toma de Aquino importante probleme actuale. Recenzia, în limba franceză, este disponibilă


o Pe site-ul Revistei Transilvania al Centrului Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu este disponbil în format pdf numărul 3/2014 al acestui periodic. În acest număr a fost publicat articolul: Carmelul de rit bizantin. Douăzeci de ani de prezență în România (1994-2014) semnat de Pr. Adrian Lung. Revista poate fi descărcată la următorul link:

marți, 9 septembrie 2014

Mikhtav 70

A apărut numărul 70 al revistei Fraternității „Sfântul Ilie”, Mikhtav. Revista poate fi comandată la adresa de e-mail: schitulstanceni@yahoo.fr.
Numerele anterioare pot fi vizualizate/descărcate în format pdf în pagina Publicații.


vineri, 22 august 2014

Noutăți

În pagina Publicații am publicat numerele 64-69 ale revistei Mikhtav. Numărul 70 este în pregătire și va fi disponibil în curând laSchit.
În pagina Recenzii publicăm o recenzie a cărții Maicii Éliane despre Sfântul Antonie cel Mare, apărută în buletinul organizației catolice belgiene „Solidarité-Orient” (http://www.orient-oosten.org/), sub semnătura lui Christian Cannuyer, profesor la Facultatea de teologie a Universității catolice din Lille, președinte al Societății belgiene de studii orientale. 

marți, 19 august 2014

Articol TABOR

În revista TABOR (nr.7/iulie 2014), editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, a fost publicat un articol al Maicii Éliane: Triada dreptului Enoh, a sfântului profet Ilie şi a sfântului Ioan Teologul, în ciclul lui Ilie din biserica Ieud-Deal (site_revista). Este de fapt continuarea și completarea unui studiu apărut în aceeași revistă (nr. 7/octombrie 2009): Dreptul Enoh, sfântul profet Ilie și sfântul Ioan Teologul în opera Mitropolitului Anastasie Crimca. Prezentăm la link-urile de mai jos cele două studii, care prezintă interesanta asociere a celor trei sfinți, o triadă eshatologică originală, ce face justă întrebarea: ”N-ar putea fi aceasta o icoană a dialogului iudeo-creștin, evrei și creștini fiind uniți în așteptarea Zilei (venirea lui Mesia pentru unii, întoarcerea lui Hristos pentru alții), cu Profetul Ilie ca precursor?” (TABOR, nr. 7/octombrie 2009, p. 40)


duminică, 10 august 2014

Schimbarea la Față a Mântuitorului la Stânceni

Hramul bisericii Schitului Stânceni, sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului, s-a desfășurat sub dubla dimensiune, tradițională deja: celebrarea liturgică și colocviul cu tema dinainte stabilită, în acest an: Creștini și evrei, pentru continuarea dialogului.
Sfânta Liturghie, celebrată de PS Alexandru, episcopul greco-catolic al Lugojului și membru al Fraternității Sfântul Ilie, înconjurat de preoții veniți în pelerinaj la schit cu credincioșii, a fost transmisă în direct la Radio Maria datorită părintelui Flavius Miheț. Predica Preasfințitului episcop ne-a îndemnat la meditarea misterului sărbătorii, evocând starea de har pe care au cunoscut-o apostolii care l-au însoțit pe Isus pe muntele Schimbării la Față și care au fost părtași la întâlnirea acestuia cu Moise și Ilie. O stare care are consecințe pentru misiunea apostolilor și mai ales pentru cea a lui Petru, căruia Isus, după Înviere, îi va încredința spre păstorire oile sale (cf. Ioan 21, 15-17).
Corul Parohiei Sfântul Nicolae din Târgu-Mureș a înfrumusețat celebrarea ce s-a desfășurat în decorul care predispune la reculegere al muntelui împădurit din jurul schitului.
Cele patru stațiuni ale Acatistului Maicii Domnului, la care am cântat în română, maghiară și franceză, au încheiat celebrarea liturgică, iar masa asigurată de surori a fost un alt prilej de apropiere între participanți.
Colocviul științific ocazionat de sărbătoare s-a desfășurat în sala de conferințe a schitului și a fost susținut de cinci conferențiari:

  • Dna prof. univ. dr. Tereza Sinigalia (București), moderatorul întâlnirii, care a prezentat lucrarea: Teme vetero-testamentare în pictura bisericii de la Sucevița;
  • Dl. Vasile Dub, președintele comunității evreiești din Târgu Mureș, a prezentat textul Rabinului Rafael Shafferr (București), care nu a putut fi prezent la Stânceni, cu tema: Imaginea în iudaism;
  • Diacon Lucian Lechințan s.j. (Roma) care a prezentat subiectul: O temă vetero-testamentară în absida altarului: Cortul mărturiei;
  • Dr. Alexandru Ioniță (Sibiu) care a prezentat expunerea cu tema: De la Exod 20 la venerarea icoanelor în Biserica ortodoxă;
  • Pr. Damase Zuazua o.c.d care  a vorbit despre: Sfânta Tereza a lui Isus și imaginile.
Intervenții deosebit de interesante, teme bine documentate, care au dovedit că nu suntem atât de departe de evrei, frații noștri mai mari întru credință.
Link-urile alăturate prezintă în format audio intervențiile, iar textele vor fi prezentate în numerele viitoare ale revistei Fraternității, Mikhtav.
mesajul rabinului_Lechințan
Ioniță_Zuazua
Sinigalia

Preot Adrian Lung